קבלת רישיון קבלן רשום

אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר לכל קבלן הוא המקור של פרויקטים ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים בהיקף נרחב. יחד עם זאת, בכדי לקחת חלק בפרויקטים הללו, נדרש כל קבלן המעוניין בכך, להוציא רישיון קבלן על פי החוק. קבלת רישיון קבלן רשום היא אופציה שעומדת בפני כל קבלן המעוניין בכך, ובתנאי שהקבלן עומד בקריטריונים המוגדרים בחוק לצורך קבלת הרישיון. בשורות הבאות נדבר מעט על הקריטריונים הללו ועל האופן בו תוכלו גם אתם לקבל את רישיון הקבלן שלכם.

 

קריטריונים מרכזיים לקבלת רישיון קבלן

על פי החוק במדינת ישראל, כל קבלן רשום חייב ברישיון מתאים, רישיון שבא לידי ביטוי גם באמצעות הוספת שמו לפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד השיכון, ומכאן ביטוי קבלן רשום. לשם קבלת רישיון קבלן רשום, נדרש הקבלן לעמוד במספר קריטריונים שהחשובים שבהם הם הסמכה מקצועית וותק מקצועי. קריטריונים אלה משתנים כמובן בהתאם לסוג הקבלן והדרישות מקבלן אינסטלציה אינן דומות לאלו שמוצבות בפני קבלן שיפוצים או קבלן עבודות הנדסה בנאיות. כך למשל, קבלן בניין המוגדר בחוק כקבלן עבודות הנדסה בנאיות יכול לקבל את רישיון לאחר שרכש את ההשכלה הנדרשת בדמות מהנדס בניין, אדריכל בניין, הנדסאי בניין, טכנאי בניין או מנהל עבודה. בכל אחד מהתפקידים הללו נדרש הקבלן להציג וותק מקצועי של בין שנתיים ועד שש שנים, ורק אז יהיה זכאי לקבל את רישיון הקבלן המיוחל. כאמור, עבור קבלנים מסוגים אחרים נבחנים קריטריונים אלה באופן שונה ועם פרמטרים שונים.

 

מה עושים אם לא עומדים בקריטריונים?

ובכן, אם אינכם עומדים בקריטריונים הנדרשים לצורך קבלת רישיון קבלן רשום, אין כל מנוס מלהשלים את הקריטריונים החסרים. אם חסרה לכם ההשכלה הרשמית הנדרשת, יהיה עליכם להשתתף בקורס המעביר את תכנית הלימודים המוכרת על ידי משרד העבודה והרווחה במוסד לימודים שמוכר על ידו. בתום הלימודים תוכלו לקבל למעשה את ההסמכה המקצועית שעל בסיסה תוכלו לקבל רישיון. במידה וחסר לכם ותק מקצועי, יהיה עליכם פשוט להשלים את הוותק החסר באמצעות צבירת שנות עבודה בתחום המקצועי הספציפי.

 

איך מגישים בקשה לקבלת רישיון קבלן?

לצורך קבלת רישיון קבלן רשום יש צורך להגיש בקשה מסודרת למשרדי רשם הקבלנים במשרד השיכון. בקשה זו צריכה לכלול טופס בקשה מסודר ומלא בכל הפרטים הנדרשים, אליו יש לצרף אסמכתאות לגבי הלימודים שהשלמתם והוותק המקצועי שצברתם. בנוסף תצטרכו לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין, בו אתם מצהירים על נכונות הפרטים שמסרתם. מסמכים אלה יוגשו למשרדי רשם הקבלנים כחבילה אחת ויידונו על ידי הצוות המקצועי לצורך קבלת החלטה האם אתם זכאים לקבל את הרישיון הנדרש או שיהיה עליכם להשלים פערים. את התהליך מומלץ מאוד לעבור בליווי גורם מקצועי גם בכדי להעלות את הסתברות ההצלחה וגם בכדי ליהנות מהסיווג הגבוה ביותר האפשרי מבחינתכם.