פרויקט פינוי בינוי נחשב למורכב מאוד. הוא יזום על ידי הרשות המקומית יחד עם משרד הבינוי והשיכון ומטרתו היא התחדשות עירונית. הכוונה היא, להרוס שכונות וותיקות עם בניינים ישנים המכילים דירות קטנות ולבנות במקומן שכונות חדשות מהיסוד. אחד האתגרים הגדולים הניצבים בפני היזמים היא קבלת הסכמת הדיירים למתווה המתוכנן. כלומר: הסכמתם לפינוי בתיהם הישנים עד לסיום בניית החדשים. דייר אמור להרוויח רבות מאחר והוא זוכה לבית חדש, וכמובן, למגורים בשכונות מסודרת עם מבני ציבור חדישים, חניות, תשתיות לחשמל, מים, תקשורת חדשות ועוד. בגלל המורכבות הנ"ל חייב להיות בכל פרויקט כזה לפחות עורך דין פינוי בינוי  מלווה אחד. במקרים רבים יש מספר כאלו.

ייצוג מקיף

עורכי דין פינוי בינוי יכולים לייצג את הדיירים, את חברת הבנייה הזוכה, את הרשות המקומית וכדומה. כל אחד מבצע תפקידים ומטלות אחרות. הדיירים חייבים ליווי בגלל שלזכותם יש הטבות שונות המגיעות להם לאורך כל התהליך. הם זכאים, בראש וראשונה, לדירה חדשה אשר גודלה נקבע על פי פרמטרים שונים ובראשם גודל הדירה שפונתה. בנוסף, מגיעה להם דירה חליפית עד להשלמת הפרויקט, סיוע במיסי ועד, בהובלות ועוד. יש צורך לסדר עבורם את כל נושאי המיסוי, הרישום בטאבו ועוד, ובאופן כללי, להקפיד שכל זכויותיהם יישמרו, גם אם יש צורך לבוא לקראתם בהסדרים מיוחדים.

מו"מ מול סרבנים

אחת הבעיות הקיימות בכל פרויקט פינוי בינוי היא סירוב של מי מהדיירים לפנות את דירתו, ובאופן כללי, להשתתף בפרויקט. מצב כזה עלול לעכב את כולו, ובמקרים רבים, אף לעצור אותו. עורך דין פינוי בינוי יכול, לעיתים, במצבים כאלו להיכנס למשא ומתן לטובת שכנוע וקבלת הסכמתם. ניתן, בנסיבות מסוימות, להגיש בקשה לבית משפט אשר  יכריח את הסרבן להיכנס למתווה, אבל לא תמיד הדבר יצלח, ולעיתים, תהליך כזה הינו מסורבל בירוקראטית ועלול להימשך זמן רב. עורך הדין יכול להציע שיפורים בהצעה, הטבות שונות, הקלה בטיפול לטובת שכירת דירה חלופית וכדומה. מציאת פתרון מוסכם בשיטה כזאת תקל מאוד על כל הצדדים.

חוזה מפורט

גולת הכותרת של טיפול עורך הדין הוא במשא ומתן על ההסכם ובהשתתפות בהכנתו. ההסכם מפורט מאוד וחייב לכלול את כל הסעיפים החשובים כולל תת סעיפים נדרשים. כן, חייבים להיות מצורפים אליו מסמכים חשובים שהחשובים בהם הינם: אישור ממשלתי לתכנית המאושרת לפינוי בינוי, היתר בניה, רישום בית משותף, מסמך ובו חתימת כל הדיירים להסכמתם לתהליך. חייבים להיות סעיפים המגדירים לוחות זמנים כולל תאריך סיום פרויקט. הפרות קלות או חמורות והפיצויים עליהם, חובת הרישום בטאבו של הדירות החדשות, סעיף בדק בית לפני כניסה ועוד.  דיירים הזקוקים לסידורים ספציפיים כמו דיור מוגן, קבלת דירה במתחם אחר וכדומה, חייבים לוודא שכל הדרישות הללו נכתבות. עורך הדין יוודא יישומו של ההסכם לפרטיו.